1961 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 74,40
Toplam Sandık Sayısı :
3208
Milletvekili Sayısı:
31
Toplam Seçmen Sayısı :
975422
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
725702
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
709873
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
296,568
%41
14 - LİSTE
% 38
270,920
%38
12 - LİSTE
% 12
87,696
%12
4 - LİSTE
% 4
31,216
%4
0
% 3
23,473
%3
1 - LİSTE


1961 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri