1961 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 84,72
Toplam Sandık Sayısı :
841
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
199824
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
169285
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
163196
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
90,903
%55
4 - LİSTE
% 41
67,483
%41
3 - LİSTE
% 3
5,457
%3
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri