1961 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 81,96
Toplam Sandık Sayısı :
191
Milletvekili Sayısı:
1
Toplam Seçmen Sayısı :
26376
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
21617
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
21430
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
8,846
%41
1 - LİSTE
% 30
6,491
%30
0
% 25
5,426
%25
0
% 3
667
%3
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri