1961 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 85,77
Toplam Sandık Sayısı :
504
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
134103
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
115017
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
110665
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
42,551
%38
2 - LİSTE
% 26
29,075
%26
2 - LİSTE
% 24
27,046
%24
1 - LİSTE
% 10
11,182
%10
0
% 0
811
%0
0


1961 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri