1961 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 80,75
Toplam Sandık Sayısı :
595
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
117552
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
94922
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
90017
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
56,166
%62
4 - LİSTE
% 23
20,910
%23
0
% 14
12,741
%14
0
% 0
200
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri