1961 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 80,14
Toplam Sandık Sayısı :
368
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
88217
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
70696
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
66810
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
29,595
%43
2 - LİSTE
% 36
24,600
%36
1 - LİSTE
% 20
13,593
%20
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri