1961 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 82,74
Toplam Sandık Sayısı :
888
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
174741
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
144589
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
139234
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
40,321
%28
2 - LİSTE
% 28
40,150
%28
2 - LİSTE
% 23
32,353
%23
1 - LİSTE
% 19
26,497
%19
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri