1961 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 80,99
Toplam Sandık Sayısı :
354
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
51909
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
42042
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
41095
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
22,442
%54
2 - LİSTE
% 31
12,768
%31
0
% 11
4,814
%11
0
% 2
1,071
%2
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri