1961 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 87,10
Toplam Sandık Sayısı :
378
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
79753
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
69463
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
66724
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
33,900
%50
2 - LİSTE
% 41
27,684
%41
0
% 7
5,140
%7
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri