1961 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 75,65
Toplam Sandık Sayısı :
392
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
91935
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
69549
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
65918
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
30,197
%45
2 - LİSTE
% 44
29,158
%44
1 - LİSTE
% 9
6,563
%9
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri