1961 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 81,04
Toplam Sandık Sayısı :
2429
Milletvekili Sayısı:
21
Toplam Seçmen Sayısı :
591937
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
479682
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
468805
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
181,147
%38
8 - LİSTE
% 35
166,535
%35
8 - LİSTE
% 19
92,734
%19
4 - LİSTE
% 5
23,646
%5
1 - LİSTE
% 0
3,522
%0
0


1961 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri