1961 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 82,15
Toplam Sandık Sayısı :
480
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
103610
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
85114
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
82710
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
40,423
%48
2 - LİSTE
% 37
31,034
%37
2 - LİSTE
% 10
8,881
%10
0
% 2
2,372
%2
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri