1961 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 84,90
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
298069
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
253053
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
246341
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
126,365
%51
7 - LİSTE
% 43
108,161
%43
5 - LİSTE
% 4
10,347
%4
0
% 0
1,687
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri