1957 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 81,42
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
255994
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
208418
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
207145
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
110,136
%53
12 - LİSTE
% 37
76,683
%37
0
% 8
17,202
%8
0
% 1
3,124
%1
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri