1957 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 69,54
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
229851
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
159838
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
132882
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
63,237
%47
12 - LİSTE
% 44
58,833
%44
0
% 6
8,550
%6
0
% 1
2,204
%1
0
% 0
58
%0
0


1957 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri