1957 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 75,03
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
112608
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
84494
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
83643
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
31,716
%37
6 - LİSTE
% 37
31,070
%37
0
% 24
20,857
%24
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri