1957 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 77,90
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
74605
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
58114
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
56507
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
27,954
%49
5 - LİSTE
% 43
24,510
%43
0
% 6
3,620
%6
0
% 0
423
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri