1957 Yılı Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 75,73
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
166416
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
126035
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
125474
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Şanlıurfa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
65,096
%51
9 - LİSTE
% 45
57,017
%45
0
% 2
3,136
%2
0
% 0
225
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Şanlıurfa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Şanlıurfa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri