1957 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 76,94
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
276008
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
212366
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
211870
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
102,213
%48
14 - LİSTE
% 44
94,774
%44
0
% 4
10,452
%4
0
% 2
4,431
%2
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri