1957 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 74,20
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
110800
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
82217
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
81163
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
41,070
%50
6 - LİSTE
% 30
24,991
%30
0
% 18
14,954
%18
0
% 0
148
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri