1957 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 77,63
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
185140
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
143719
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
141796
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
72,837
%51
10 - LİSTE
% 43
61,075
%43
0
% 4
6,145
%4
0
% 1
1,739
%1
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri