1957 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 77,20
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
131692
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
101664
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
100279
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
40,817
%40
6 - LİSTE
% 40
40,373
%40
1 - LİSTE
% 18
18,606
%18
0
% 0
483
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri