1957 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 81,64
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
84186
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
68733
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
68177
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
28,878
%42
4 - LİSTE
% 28
19,706
%28
0
% 28
19,593
%28
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri