1957 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 76,23
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
55529
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
42327
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
43490
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
19,360
%44
3 - LİSTE
% 31
13,500
%31
1 - LİSTE
% 14
6,316
%14
0
% 8
3,588
%8
0
% 1
726
%1
0


1957 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri