1957 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 80,40
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
137336
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
110418
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
108739
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
60,321
%55
7 - LİSTE
% 43
47,305
%43
0
% 0
912
%0
0
% 0
201
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri