1957 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 82,52
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
300137
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
247669
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
244087
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
139,896
%57
14 - LİSTE
% 33
81,714
%33
0
% 7
18,422
%7
0
% 1
4,055
%1
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri