1957 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 79,81
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
174169
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
139012
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
140481
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
73,429
%52
8 - LİSTE
% 31
43,881
%31
0
% 10
15,410
%10
0
% 5
7,761
%5
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri