1957 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 75,14
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
21
Toplam Seçmen Sayısı :
416013
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
312605
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
311070
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
137,709
%44
21 - LİSTE
% 40
127,132
%40
0
% 10
32,506
%10
0
% 4
13,723
%4
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri