1957 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 84,70
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
110766
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
93824
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
92655
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
49,417
%53
6 - LİSTE
% 38
36,013
%38
0
% 4
4,204
%4
0
% 3
3,019
%3
0
% 0
2
%0
0


1957 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri