1957 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 75,59
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
211800
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
160106
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
159243
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
77,790
%48
11 - LİSTE
% 43
68,674
%43
0
% 5
9,198
%5
0
% 2
3,581
%2
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri