1957 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 76,80
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
202230
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
155312
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
154220
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
69,027
%44
10 - LİSTE
% 40
62,343
%40
0
% 11
18,026
%11
0
% 3
4,824
%3
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri