1957 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 80,14
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
194078
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
155530
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
154345
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
90,368
%58
12 - LİSTE
% 36
56,742
%36
0
% 3
6,068
%3
0
% 0
1,161
%0
0
% 0
6
%0
0


1957 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri