1957 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 71,85
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
153085
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
109985
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
109064
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
49,252
%45
9 - LİSTE
% 42
45,890
%42
0
% 12
13,922
%12
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri