1957 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 77,06
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
22
Toplam Seçmen Sayısı :
516672
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
398150
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
397989
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
217,677
%54
22 - LİSTE
% 41
166,661
%41
0
% 2
8,768
%2
0
% 1
4,814
%1
0
% 0
69
%0
0


1957 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri