1957 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 62,97
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
39
Toplam Seçmen Sayısı :
979044
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
616474
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
606298
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
315,967
%52
39 - LİSTE
% 41
249,097
%41
0
% 4
25,779
%4
0
% 2
15,325
%2
0
% 0
130
%0
0


1957 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri