1957 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 77,97
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
106591
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
83114
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
82069
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
36,179
%44
5 - LİSTE
% 31
26,050
%31
0
% 23
19,265
%23
0
% 0
575
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri