1957 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 75,25
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
190336
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
143222
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
143096
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
67,205
%46
9 - LİSTE
% 44
63,075
%44
0
% 7
10,754
%7
0
% 1
2,062
%1
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri