1957 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 76,14
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
1
Toplam Seçmen Sayısı :
25358
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
19308
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
19269
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 67
13,068
%67
1 - LİSTE
% 30
5,907
%30
0
% 1
294
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri