1957 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 75,25
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
106666
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
80265
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
79621
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
39,416
%49
6 - LİSTE
% 47
38,074
%47
0
% 1
1,151
%1
0
% 1
980
%1
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri