1957 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 76,79
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
167110
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
128326
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
126661
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
55,645
%43
8 - LİSTE
% 42
53,854
%42
0
% 9
12,568
%9
0
% 3
4,594
%3
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri