1957 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 77,87
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
93890
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
73108
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
61210
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
34,305
%56
6 - LİSTE
% 32
19,611
%32
0
% 11
6,893
%11
0
% 0
401
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri