1957 Yılı Elazığ Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 72,43
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
114767
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
83128
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
82441
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Elazığ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
36,630
%44
6 - LİSTE
% 41
34,433
%41
0
% 10
8,293
%10
0
% 3
3,085
%3
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Elazığ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Elazığ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri