1957 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 67,86
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
168692
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
114471
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
113495
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
56,309
%49
9 - LİSTE
% 29
33,820
%29
0
% 19
22,466
%19
0
% 0
900
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri