1957 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 80,49
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
192677
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
155078
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
153822
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
78,589
%51
9 - LİSTE
% 44
68,352
%44
0
% 3
4,785
%3
0
% 1
2,096
%1
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri