1957 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 81,46
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
192669
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
156955
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
156211
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
71,068
%45
10 - LİSTE
% 34
53,407
%34
0
% 17
27,780
%17
0
% 2
3,956
%2
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri