1957 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 75,70
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
106860
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
80891
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
80477
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
30,177
%37
6 - LİSTE
% 35
28,533
%35
0
% 24
19,781
%24
0
% 2
1,986
%2
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri