1957 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 83,96
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
162287
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
136262
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
135665
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
75,687
%55
8 - LİSTE
% 35
48,298
%35
0
% 4
5,847
%4
0
% 4
5,833
%4
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri