1957 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 80,07
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
15
Toplam Seçmen Sayısı :
338026
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
270653
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
269446
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
156,590
%58
15 - LİSTE
% 28
78,061
%28
0
% 7
20,296
%7
0
% 5
14,305
%5
0
% 0
194
%0
0


1957 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri