1957 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 78,51
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
80802
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
63439
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
62324
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
22,438
%36
4 - LİSTE
% 32
20,460
%32
0
% 30
19,218
%30
0
% 0
208
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri