1957 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1957
Katılım Oranı:
% 80,62
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
163672
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
131958
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
129767
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861957 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
70,223
%54
8 - LİSTE
% 38
49,932
%38
0
% 7
9,598
%7
0
% 0
14
%0
0
% 0
0
%0
0


1957 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1957 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri